Loading Laddar...
 

Krekolas stripe

Taxiförarlegitimation

TaxiförarlegitmaionVill du bli taxiförare?

För att få köra taxi yrkesmässigt krävs det att man har en taxiförarlegitimation.
För att kunna ansöka om taxiförarlegitimation så ställs det en del krav.

 • Du ska ha fyllt 21 år och ha haft körkort med behörighet *B minst 2 år sammanhängande eller
 • ha körkort med behörighet *D
 • Du får inte vara dömd för några brott
 • Du måste ha syn på båda ögonen
 • Du ska uppfylla de medicinska krav Transportstyrelsen ställer

Taxilegitimationen utfärdas då du är godkänd på teoriprov och körprov hos Trafikverket
Proven på Trafikverket består i dagsläget av tre teoriprov och ett körprov. Teoriproven handlar om kartläsning, säkerhet och beteende samt lagstiftning.

 

Vår utbildning för taxiförarlegitimation består av 9 timmar lärarledd utbildning fördelat på 3 tillfällen. Utöver den teoretiska genomgången kommer du som elev att få tillgång till frågor via vår elevcentral och även böcker och annat material som behövs för att få all den kunskap som krävs.

Om du behöver eller vill ha extra hjälp kan du få personlig teorihjälp, läs mer på sidan Teorihjälp, se menyn till höger. Vill du ha körlektioner så bokar du in det på kontoret i receptionen.

Du som deltar i teoriutbildningen får ta del av följande:

 • Kartläsning
 • Körekonomi
 • Miljö
 • Säkerhet
 • Bemötande
 • Sjukdomar och funktionsnedsättningar
 • Föraren
 • Fordonskännedom
 • Taxitrafiklagstiftning
 • Trafiklagstiftning

Kartläsning
Du ska kunna använda kartor och andra hjälpmedel så att du kan utföra köruppdrag på ett effektivt sätt.

Körekonomi
Du ska ha kunskaper om färdplanering, förebyggande fordonsunderhåll, felsökning och körsätt så att körekonomin blir den bästa.

Miljö
Du ska ha kunskap om hur ett fordon påverkar miljön beroende på fordonets egenskaper och skötsel och ditt körsätt.

Säkerhet
Som taxiförare ska du vara medveten om det ansvar du har för passagerare och andra trafikanter. Du ska också veta hur du påverkar din egen säkerhet. Du ska kunna utföra köruppdrag så att passagerarna upplever att resan är trygg, säker och bekväm.

Bemötande
En taxiförare ska ha en positiv attityd till passagerarna, vara serviceinriktad och förstå vikten av diskretion. Du ska förstå och respektera olika människors förutsättningar och behov.

Sjukdomar och funktionsnedsättningar
Du ska ha kunskap om sjukdomar och handikapp och om bästa sättet att assistera sjuka och funktionshindrade passagerare, så att de upplever resan som både trygg och säker.

Föraren
Du ska ha kunskaper om riskerna i arbetet som taxiförare.

Fordonskännedom
Du ska ha kunskaper om fordonets uppbyggnad och funktion samt om fordonsbestämmelser. Du ska också ha kunskaper om förebyggande fordonsunderhåll och enklare felsökning.

Taxitrafiklagstiftning
Du ska ha kunskap om de författningar som reglerar taxitrafik och om vilka påföljderna kan bli vid brott mot lagstiftningen.

Trafiklagstiftning
Som taxiförare ska du ha mycket goda kunskaper om trafikregler och vägmärken.