Mindre version av Krekola Trafikskolas runda logotyp

Grupplektioner mc

Körkort för Motorcykel

Grupplektioner

Grupplektioner MC

Grupplektion manöverbana 180 min – populärt val
Att ta del av en grupplektion på manöverbana är ett effektivt och kostnadseffektivt sätt att öva och förbättra dina färdigheter. Du kommer att öva på manöverbanan tillsammans med upp till tre andra elever och en lärare. Under lektionen kommer ni att öva tillsammans och individuellt med hjälp av en motorcykellärare på plats.

Körlektion mc grupp 180 min – ett givande, roligt och lärorikt sätt att ta MC-kort. Vårt mål är att varje elev ska få en så bra och effektiv utbildning som möjligt. Med det i åtanke har vi tagit fram ett koncept där en lärare samtidigt utbildar två elever. Medan en elev kör åker den andra tillsammans med läraren och kan på så vis dra nytta av hur läraren agerar i olika trafiksituationer samt ta intryck av lärarens kommentarer. När vi övar i trafiken åker du med läraren viss tid av lektionen, när vi är på manöverbanan har du alltid egen motorcykel.

Varför välja grupplektioner?

  • Du får mer utbildningstid vid det aktuella övningsområdet
  • Pedagogiska fördelar då man lär av varandra
  • Mer tid till reflektion och återkoppling
  • Upplägget är kostnadseffektivt

Sist men inte minst – det är roligt att jobba tillsammans. Det har tidigare elever lärt oss!

Varmt välkommen att boka in dig på grupplektioner för MC hos oss på Krekolas Trafikskola

Fördelar med grupplektion

Kostnadseffektivt
Pedagogiska fördelar då man lär sig av varandra
Det är roligare när man är fler
Mer utbildningstid vid det aktuella övningsområdet
Mer tid till reflektion och återkoppling
Tidigare elever har uppskattat upplägget

Frågor kring Grupplektioner?

Ett snabbt, roligt och effektivt sätt att ta körkort