Ring oss 016 - 13 95 00 – Maila – Krekolas Trafikskola AB, Järntorget 6
Mindre version av Krekola Trafikskolas runda logotyp

Grupplektioner mc

Körkort för Motorcykel

Grupplektioner

Grupplektioner

Vårat mål är att varje individ ska få en bra och effektiv utbildning.
Därför har vi tagit fram ett koncept där en lärare utbildar två elever samtidigt. En elev kör och den andra eleven åker tillsammans med läraren. Den som åker med läraren har möjlighet att dra nytta av hur läraren agerar i olika trafiksituationer och kan lättare ta in intryck och kommentarer. Detta leder även till mer utbildningstid vid det aktuella övningsområdet till en lägre kostnad för dig som elev, vilket gör att du utvecklas mer för varje lektion. 

När vi övar i trafiken åker du med läraren viss tid av lektionen, när vi är på manöverbanan har du alltid en egen motorcykel.

Fördelar med grupplektion

Kostnadseffektivt
Pedagogiska fördelar då man lär sig av varandra
Det är roligare när man är fler
Mer utbildningstid vid det aktuella övningsområdet
Mer tid till reflektion och återkoppling
Tidigare elever har uppskattat upplägget

Frågor kring Grupplektioner?

Ett snabbt, roligt och effektivt sätt att ta körkort

Covid-19

Med tanke på den rådande situationen med Covid-19 vill vi vara extra tydliga med att vi tar detta på största allvar och alltid följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi har vidtagit en rad åtgärder i enlighet dessa rekommendationer.

Läs mer här